FLORA

Geloof niet alles wat je op internet ziet!

Ik heb naar beste weten de door mij vastgelegde flora en fauna gedetermineerd. Vooral door het raadplegen van boeken, maar ook door het bekijken van allerlei websites en het voorleggen in diverse fora. Niet écht wetenschappelijk dus…vandaar: geloof niet alles wat je op deze site ziet. Verbeteringen en/of suggesties zijn daarentegen van harte welkom!

Maak een keuze via het vervolgmenu>>>

Gemzenkruid
Gemzenkruid